Kontakt Vita Anfahrt Vollmacht Gerichte Kosten Impressum Formulare Karriere

Cheltuieli / Retributie

Dupa ce criterii se orientează retribuirea avocaţilor?

In R.F.G. retribuiera avocaţilor se orienteză după legea retribuirii a avocatilor, sau după intelegere. O inţelegere care prevede o retribuire mai mare decît cea legală, inpune respectarea prevederilor § 4 RVG.

În cazul unei acţiuni juridice, retribuţia legală reprezintă retribuţia minimă.

Astfel retribuirea avocaţilor se deosebeste între retribuiera în acţiuni juridice, şi retribuirea extrajuridică.

Ce valoare poate avea retribuirea avocaţilor extrajuridică?

În acest domeniu există toleranţa de inţelegere. Inţelegerea poate fi pe bază de retribuire după timpul utilizat, sau o înţelegere pauşalizată. În caz că nu a avut loc nici o inţelegere, retribuirea se efectuiază după legea retribuirii.